Privacy en cookies

Privacy Policy.

 

Algemeen.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy beleid.

Doeleinden van gebruik.

Alezi for Homes verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • De acceptatie van uw bestelling.
  • Uitvoering van overeenkomsten met u.
  • Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tot of tegen Alezi for Homes, haar klanten en medewerkers, en ook voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Alezi for Homes groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Alezi for Homes en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Alezi for Homes door contact op te nemen met onze klantenservice.

Alezie for Homes gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Alezie for Homes ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Alezi for Homes mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die al bij Alezie for Homes bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is, aleziforhomes.com. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker onze site nog steeds kan bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiligde server.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen.

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Als u wilt reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met onze klantenservice op te nemen.

Niets van deze webshop mag worden gekopieerd of verveelvoudigd.